Sunday, 13 November 2011

BHAGWATI GEET

      • जयति जयति जगत्र जननी -२ कृष्ण रंजनी                                                                                                                                                                                           कनक बरण सकल अंग चिर लसीक नील रंग -२                                                                                                 चन्द्र बदनि मंद हंसति नाग भंजनी जयति ...                                                                                                                                                                     कोकिला समान बिनू श्याम बिनू  नाही चैन -२                                                                                                     नित्य रास रसनि बसनि मंद  मंदनी जयति -२                                                                                                                                                   तेज नाथ शरण आए चरण कमल चित लगाय                                                                                                     हेरू माँ तू  एक पलक पाप भंजनी जयति   I                                                                                                                      
       

No comments:

Post a Comment